Privacy

1. DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Hiros vzw:

Hiros vzw
Fortstraat 35, 1060 Brussel

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, teksten, afbeeldingen e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Hiros of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Hiros levert grote inspanningen zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Hiros de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Hiros kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via contact@hiros.be.

De inhoud van de website, inclusief links, kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Hiros geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Hiros kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen.

Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Hiros verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

2. PRIVACY

Over ons

Hiros is een organisatie die de ontwikkeling van artistieke trajecten ondersteunt.

Hoe verzamelt Hiros persoonlijke gegevens?

Hiros verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen als dat noodzakelijk is voor een bepaalde dienstverlening.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt Hiros en waarom?

Nieuwsbrieven

Hiros verzamelt uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, organisatie, e-mailadres) wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen

Cookies

Zoals de meeste online diensten, gebruikt onze website voor een aantal doeleinden first-party en third-party cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden, te begrijpen hoe de website performt en te analyseren wat werkt en waar het verbeterd moet worden.

Hoe gebruiken we cookies?

De first-party cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens. De third-party cookies die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website performt, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden en om u een betere gebruikerservaring te bieden en om uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Welke type cookies gebruiken we?

De cookies die gebruikt worden op onze website vallen in de volgende categorieën.

Necessary: Noodzakelijke cookies zijn absoluut noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen voor basisfunctionaliteiten en beveiligingsfuncties van de website, anoniem.

Functional: Functionele cookies helpen bij het uitvoeren van bepaalde functionaliteiten zoals het delen van de inhoud van de website op social media platforms, het verzamelen van feedback en andere functies van derden.

Performance: Prestatiecookies worden gebruikt om de belangrijkste prestatie-indexen van de website te begrijpen en te analyseren, wat helpt bij het leveren van een betere gebruikerservaring voor de bezoekers.

Analytics: Analytische cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website, zoals Google Analytics. Deze cookies helpen informatie te verstrekken over het aantal bezoekers, het bouncepercentage, de verkeersbron, enz.

Others: Overige ongecategoriseerde cookies zijn cookies die worden geanalyseerd en nog niet in een categorie zijn ondergebracht.

Hoe kan ik mijn cookie voorkeuren controleren?

U kunt uw cookievoorkeuren beheren door op de knop “Settings” te klikken en de cookiecategorieën in de popup in of uit te schakelen volgens uw voorkeuren.

Verstrekking aan derden

We delen je persoonsgegevens enkel met dienstverleners van Hiros als dat nodig is voor een vlotte dienstverlening, bijvoorbeeld voor het beheer van contactgegevens in een database, het beheer van onze website en de hosting ervan en het verspreiden van onze nieuwsbrief. We werken uitsluitend met dienstverleners die de privacywetgeving respecteren. Met elk van die externe partijen sluiten we een verwerkersovereenkomst af waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van je gegevens zo goed mogelijk gegarandeerd is.

We geven je contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. We verkopen nooit persoonsgegevens aan derde partijen en geven ze nooit door aan derden zonder je toestemming.

Hoe lang bewaart Hiros persoonlijke gegevens?

Hiros vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Hiros kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Contact

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hiros vzw
Fortstraat 35, 1060 Brussel
contact@hiros.be
+32 (0)2 410 63 33
O.N. 0862 325 347