Over ons

Missie

Hiros is een organisatie die de ontwikkeling van artistieke trajecten ondersteunt.

Visie

Bij het realiseren van haar missie stelt Hiros de praktijk van de kunstenaars met wie ze samenwerkt centraal.

Vanuit een jarenlange expertise, creëert Hiros een duurzaam kader voor alle aspecten van creatie en onderzoek. De samenwerking wordt bepaald door de specifieke eigenheid van iedere maker en ieder artistiek voorstel.

Vanuit het geloof in het belang van een divers kunstenlandschap, werkt Hiros samen met zowel nieuwe als meer gevestigde makers met hybride praktijken in de podiumkunsten.

Hiros bundelt de krachten met kunstenaars op middellange en lange termijn en bouwt samen met hen een netwerk uit van partners in binnen- en buitenland.

Als deel van een groter ecosysteem en zich bewust van de dynamieken in de maatschappij en kunstensector, bepleit Hiros de belangen van de individuele kunstenaar, bewaakt de ruimte voor artistiek experiment en falen en ontwikkelt nieuwe manieren van samenwerking en kennisdeling.

Manieren van samenwerking

Hiros werkt samen met kunstenaars in een Trajectsamenwerking of een Projectsamenwerking. We werken op loopbaanontwikkeling voor alle kunstenaars met wie we samen werken. 

TRAJECTSAMENWERKING

Op lange termijn biedt Hiros ondersteuning in preproductie, productie, promotie, administratie en zakelijk beheer, spreiding en tourmanagement voor alle projecten.

PROJECTSAMENWERKING

Voor een specifiek project biedt Hiros ondersteuning in preproductie, productie, promotie, administratie en zakelijk beheer, spreiding en tourmanagement van dat project.

Werking

Hiros biedt ondersteuning in: preproductie, productie, promotie, administratie en zakelijk beheer, spreiding en tourmanagement.

Hiros is in alle facetten van de werking verbonden met (inter)nationale partners, ook buiten het kunstenveld.

Hiros wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Overheid i.h.k.v het Kunstendecreet. Deze financiering van de basiswerking fungeert als katalysator voor veelvuldig artistiek werk.

Historiek

Hiros ontstond in 2015 uit de fusie van de alternatieve managementbureaus Margarita Production (°2003, Valérie Wolters en Agnès Quackels) en Mokum (°2008, Helga Baert).

Sinds 2017 is Hiros desk-resident bij Kunstenwerkplaats gevestigd in de Pianofabriek in Brussel.

De naam Hiros is afgeleid van Hirundo, latijn voor zwaluw. Zwaluwen creëren tijdens hun vlucht steeds nieuwe formaties. Als organisatie is Hiros ook voortdurend in ontwikkeling, inspelend op de context waarin de kunstenaars en hun veelzijdig werk zich situeert.

Bestuur, algemene vergadering & vertrouwenspersoon

Bestuur: Wieter Bloemen (voorzitter), Katrien Darras, Goedele Nuyttens, David Weber-Krebs, Frederik Beernaert

Algemene Vergadering: Charlotte Vandevyver, Delphine Hesters, Karlien Vanhoonacker, Niek Verlinden

Vertrouwenspersoon: Ecaterina Vidick

Juist is Juist

Hiros onderschrijft Juist is Juist, een kennisplatform en toolbox dat heldere en eerlijke principes en praktijken voor samenwerkingen in de kunstensector definieert.