Works: Danae Theodoridou

Analogue Campaign – The Practice of Democracy

Publieke speeches vinden plaats op uiteenlopende plaatsen waar mensen samenkomen. Deze keer zijn het niet de politici die spreken, maar burgers. Wat betekent dit voor de uitoefening van de democratie en voor onze manier van samenleven?

Vragen als ‘Hoe nemen we beslissingen ?’, ‘Hoe organiseren we ons ?’, ‘Wat willen we gezamenlijk beslissen?’, vormen het uitgangspunt voor het delen van verhalen met betrekking tot de manier waarop we de sociale samenleving zien.

The Practice of Democracy is een onderzoeksproject rond de praktijk van openbare speeches. In het kader van dit project worden burgers van alle leeftijden, met een uiteenlopende sociale en professionele achtergrond en afkomstig uit verschillende Europese steden gevraagd om een openbare speech te geven over democratie, waarbij ze een partituur volgen om hun eigen ideeën, vragen en bekommernissen uit te drukken.

Dit project wil een vergeten democratische oefening van onder het stof halen: deze van het publiek debat rond gemeenschappelijke alledaagse thema’s, door middel van wat Castoriadis de belangrijkste pijlers van de openbare speech noemt: schaamte, moed en verantwoordelijkheid. Parallel hiermee wil het onderzoek, door de openbare ruimte niet als een abstracte maar als een dynamische plaats te zien die vorm krijgt dankzij de mensen die er in wonen, de eigenheid observeren en de verschillende opkomende openbare ruimten in Europa in kaart brengen.

17 > 28.02.2020 in Duncan Dance Research Centre, Athens

26.08 > 02.09.2020 in La Strada Graz, Austria

20 > 28.11.2020 in Fontys University of Applied Sciences, Tilburg • postponed to 17 > 24.01.2021 •

03 > 11.12.2020 in workspacebrussels, Brussels • postponed to 02 > 09.02.2021 •

Credits

Concept, creation: Danae Theodoridou In collaboration with: Konstantina Georgelou, Betina Panagiotara, Efrosini Protopapa Supported by: the Flemish Ministry of Culture, La Strada Festival (AT), Duncan Dance Research Centre (GR), workspacebrussels (BE) and Performing Public Space (Fontys University of Applied Sciences, NL)