Works: Delgado Fuchs

Delgado Fuchs

Let’s get physical

Let’s get physical moet gezien worden als een vervolg op Manteau Long, de vorige voorstelling van het collectief Delgado Fuchs.

Het project draait rond de link tussen lichaam en beeld en vertrekt vanuit een hybride opstelling waarin video en dans centraal staan. Door de manier waarop er naar het bijeenkomen van deze twee media, lichaam en beeld, gekeken wordt, komt het in de performance tot een confrontatie tussen aan- en afwezigheid, tussen het virtuele met het reële, de vlakheid van het beeld met het driedimensionale van het lichaam.
Dit paradigma is voor Delgado Fuchs ook een aanleiding om het scenario van hun obsessies te openbaren, die ook al deel uitmaakten van Manteau Long, en die we als volgt formuleren: Wat maakt dans tot wat het is? Op welke manier kunnen we van het lichaam de plek maken waar de ervaring plaatsvindt? Hoe kan je spelen met de heersende esthetische voorstellingen en met de conventies van de podiumkunsten?
Op deze manier is deze hybride performance zowel doel als middel, zoals de mise en abyme van de weergave.

Credits

Van en met Nadine Fuchs, Marco Delgado
Licht ontwerp Alice Dussart
Video montage Bruno Deville
Regie Vincent Tandonnet
Muziek Stéphane Vecchione
Artistieke samenwerking Graziella Jouan
Voice-over Sylvain Portmann
Een twintigtal figuranten
Spreiding Art Happens