Works: Sara Manente + Marcos Simoes

Tele Visions

Er zijn zenders en ontvangers en er is ook een publiek.
Er is “geloof” en er is “doen geloven” en er is ook “magie”.
Wij maken de magie door regels te creëren die ervoor zorgen dat het gebeurt.
Wij geven kracht aan een voorwerp, een persoon en een situatie via speculatie en voorspelling.
Zoals bij “Experimental Magic”, maar dan zonder tovenaars.

Sara en Marcos bedachten de voorstelling als een experiment over telepathie: heb je ooit paranormale ervaringen gehad? Ken je iemand met telepathische vaardigheden? Heb je ooit een geest gehoord? Heb je ooit een visioen gehad? Weet je wat buitenlichamelijke ervaringen zijn?

Tele Visions vertrekt vanuit de volgende hypothese: wat als we allemaal telepathische krachten hebben om berichten te zenden en ontvangen? Bij Tele Visions zitten er twee groepen tegenover elkaar (toeschouwers die het experiment bekijken en toeschouwers die de berichten zullen ontvangen), terwijl Sara en Marcos tussen beide groepen staan als de zenders van de berichten.

De zenders sturen een bericht uit: een instructie die moet uitgevoerd worden door de ontvangers. Dat bericht is alleen zichtbaar voor de toeschouwers die het experiment bekijken. De zenders en ontvangers communiceren op telepathische wijze de boodschap door in elkaars ogen te kijken. De ontvangers voeren het bericht uit zonder te weten wat de boodschap is.

Door de driehoeksverhouding tussen de uitvoerders, de toeschouwers en de zenders ontstaan verschillende manieren waarop de performance kan gelezen worden en waarop het publiek kan betrokken worden. Het werk gaat over wat een performance is, wat het teweegbrengt, hoe virtuositeit en falen werken en wat onze verwachtingen zijn.

Workshop – Tele Visions

In een poging om toeval en andere onvoorziene omstandigheden toe te laten in het werk, om de machtsverhouding gebaseerd op lineaire logica te destabiliseren en om het effect van geloof en doen geloven in een voorstelling in vraag te stellen. Kunnen we magie creëren door regels te maken die die magie laten gebeuren? Als een ‘experimentele magie’ zonder tovenaars. Is het mogelijk om een voorwerp, een persoon of een situatie macht te geven via speculatie en voorspellingen?

De workshop zal begrippen als auteurschap en samenwerking op een andere manier bekijken. De bedoeling is om het idee van verantwoordelijkheid en ego in een creatieproces in vraag te stellen, en te werken met de mogelijke speculaties over de verwachtingen van het publiek: tussen wat de kunstenaar wil en wat het publiek wil. Manente en Simoes gebruiken het begrip ’thirdness’ om ruimte voor dialoog en experiment te creëren.

Tijdens de workshop stellen Manente en Simoes drie mogelijke rollen voor in hun protocol van telepathie: de performers, het publiek en de schrijvers/kunstenaars. Elke rol staat in het teken van een ander thema: verwachting en participatie van het publiek, de macht van taal in een performatieve context en de (on)verantwoordelijkheid van de performer. De setting biedt de mogelijkheid om een derde aanwezigheid te maken: ‘een zelf’, ‘een entiteit’ buiten ons, met eigen kwaliteiten en eigenheden om te performen.

Credits

Concept: Sara Manente & Marcos Simoes
Performance: Sara Manente, Marcos Simoes en een aantal toeschouwers uit het publiek
Productie: Hiros voor Cabra.
Met de steun van: BUDA (Kortrijk), CAM2 Mostoles (Madrid), Re:commerce, Bains connective (Brussels).

Dig Deeper