Works: Marialena Marouda, Elpida Orfanidou, Charlie Usher

The Oceanographies Institute

The Oceanographies Institute (TOI) werd in 2018 opgestart door Marialena Marouda om later te worden vervoegd door componist Charlie Usher en performancemaker Elpida Orfanidou. Het project bestudeert de verwantschap tussen mens en oceaan. Door zich te focussen op het verband tussen deze twee waterlichamen, wil TOI bijzondere aandacht schenken aan hun affectieve en sensuele raakpunten.

TOI bestudeert dus de relatie van handen tot modder, oren tot het breken van de golven, voeten tot het gevoel van zinken, veeleer dan de oceaan ‘op zich’, alsof ze verstoken is van menselijke aanwezigheid. Het instituut verzamelt, analyseert en simuleert de persoonlijke verhalen van individuen over hun ontmoeting met de oceaan. Op die manier wil TOI zich niet alleen profileren als een instituut maar ook als een oceaan. Enerzijds wil TOI een proces van institutionalisering ondergaan van waaruit de persoonlijke kennis van de bestudeerde oceaan kan worden bevestigd en verspreid. Anderzijds biedt het een luisterend oor voor de “talen” van de oceaan, voor zijn bestaanswijze. Voor dit onderzoek wordt vooral gebruik gemaakt van hulpmiddelen uit de domeinen van de performance, geluidskunst en verhalen.

Het instituut wijdt zich aan de volgende onderzoeksvragen: (Hoe) kan de oceaan op een performatieve manier worden opgeroepen en (hoe) kan de (oceaan)poëzie hiervoor een tool of motivering zijn? Hoe kan het instituut fungeren als een samenwerkingsplatform voor artistieke praktijken die verder gaan dan de praktijken van de initiatiefnemer, als een ruimte van gastvrijheid en verwantschap, niet alleen met de oceaan maar ook tussen de deelnemers onderling?

Tijdens privégesprekken met mensen die persoonlijk of professioneel betrokken zijn bij de oceaan, laten de sprekers zien wat de oceaan met hun (menselijk) lichaam ‘doet’, door middel van taal, klanken, texturen of sensaties. De poëtische en documentaire transcripties van deze interacties worden verzameld in het Oceanographies Scorebook, een publicatie en een website. De partituren dienen ook als basis voor de performances van TOI die deze ontmoetingen tussen het lichaam en de oceaan opnieuw willen creëren en willen oproepen in de verbeelding van het publiek.

Het werk van het Instituut is zowel politiek als polyfoon, in die mate dat het een veelheid aan stemmen wil laten horen en verschillende spelers binnen de oceaangemeenschap wil laten zien. Door de manier te bestuderen waarop de oceaan mensen heeft bijgestaan, beïnvloed of veranderd en vice versa, maakt TOI de alomtegenwoordigheid van de oceaan in onze stedelijke en drukke levens werkelijk tastbaar.

Credits

With and by: Charlie Usher, Elpida Orfanidou and Marialena Marouda With the participation of: Marcus Bergner Vocal training: Johanna Peine Production: arp, Hiros Coproduction: KAAP (2020-21), WAB 2020, C-takt (2020).

In 2020-21, TOI is supported by a development grant of the Flemish Government. The broadcast on 02.04.2021 takes place with the support of Q-O2 and is financed by an Culturele activiteitenpremie of the Flemish Government