Works: Yasmina Reggad

Ewbank Preece Consulting Group

A House divided. An alternative history of Pan-Arabism

Het onderzoek met als titel “A House divided. An alternative history of Pan-Arabism” [werktitel] is gebaseerd op het langdurig onderzoekproject gerealiseerd door Yasmina Reggad, we dreamt of utopia and we woke up screaming en bestudeert de mogelijkheden om een academisch essay te performen. De titel en de inhoud van het onderzoek is geïnspireerd op een academisch essay gepubliceerd in de jaren 70, waarin het verhaal wordt verteld van de radio Voice of Palestine, een Palestijnse radio-uitzending in ballingschap. In deze opmerkelijke verhandeling komen geletterdheid, geluidselementen en dramatisering samen om het verhaal te vertellen van het (mislukte) Pan-Arabische project via het verhaal van de meervoudige La Voix de la Palestine.

In haar vorige werk bestudeerde Yasmina Reggad reeds de idee van een “essay-gerelateerde performance” gebruik makend van de processen eigen aan choreografie of performance, als een alternatief of equivalent voor het schrijven van een essay. “A House divided. An alternative history of Pan-Arabism” [werktitel] is voor de kunstenares een gelegenheid om na te gaan in welke mate een performatief werk of beweging de essentie van een essay kunnen weergeven of hoe op deze manier de essayistische textuur en kwaliteiten kunnen behouden blijven en er tegelijkertijd nieuwe vormen tot stand kunnen komen om kennis en archiefmateriaal te verwerken en te verspreiden. Anderzijds vraagt de kunstenares zich af hoe een essay – wanneer dat wordt opgevat als een poging om iets aan te tonen – een performatieve insteek kan krijgen. Vanuit haar belangstelling voor het standpunt van de wetenschapper, onderzoekt zij de noties van bewijsvoering en authenticiteit. In het kader van dit onderzoek wordt het essay opnieuw geënsceneerd en opgevat als een artistieke strategie van vertaling/transformatie en wordt nagegaan hoe de elementen die intrinsiek zijn aan het schrijfproces, gaande van de metatekst tot de voetnoten, het terreinwerk en de bibliografie kunnen worden uitgedrukt.

Credits

Supported by: Flemish Government Residencies: workspacebrussels