Works: Dolores Bouckaert

De breekbaarheid van het goede

Dolores Bouckaert nodigt mede-kunstenaars, schrijvers, naasten en denkers uit om één van de centrale thema’s uit haar werk verder te verdiepen: de troebele relatie tussen identiteit en de conditie van het lichaam.

De katalysator voor het onderzoek, een ingrijpende omkeer in haar gezondheidstoestand, bracht vragen over condities en betekenis van ons morele handelen naar de voorgrond. De gezamenlijke lectuur van The Fragility of Goodness van sociaal filosoof Martha Nussbaum dient als leidraad in de gesprekken, die plaatsvinden in het atelier van Bouckaert en tijdens wandelingen. In samenwerking met: Peter Aers, Wouter Hillaert, Maya Wilsens, Bart Capelle, Connie Palmen, Dirk De Wachter, Barbara Raes, e.a. Wie wil meelezen kan Dolores mailen op dolly@salon-d.be.

Verder bouwend op dit onderzoek, presenteert Bouckaert het filmisch essay Kwijt als het eerste deel in een drieluik getiteld Dolores zoekt Dolores. Ze reflecteert in dit filmisch essay open over de antwoorden die haar onderzoek bood, maar ook de obstakels die ze tegenkwam.