Works: Dolores Bouckaert

the kindness of geometry

“Yes, and I personally met the devil at least three times face to face.”

Centraal in deze muzikale voorstelling staat een machine die naar verluidt verwarrende bijna-doodervaringen produceert en een Roemeense zangeres die zich onverwacht tussen leven en dood waant. Ze wordt in de gaten gehouden door drie duistere personages uit een tussenwereld. Zij fungeren als haar schaduw, haar gids, de personificatie van haar demonen, de machinisten van de extatische ervaringsmachine. Wat in werkelijkheid misschien niet eens een 100ste van een seconde zou duren, ervaart zij plots als een eeuwigheid. Door het repetitieve karakter van haar ervaring lijkt elk mogelijk einde een terugkeer naar het begin. Ze doorloopt verschillende fases van devotie, vertwijfeling, totale bezetenheid en extase.

Credits

Van en met: Dolores Bouckaert, Hans Bryssinck & Aarich Jespers
Kostuums: Christoph Hefti / Basten Basstanie / Carmel Peritore
Lichtontwerp: Jan Maertens
Advies: Marc Vanrunxt
Scenografie: Sven Boels, Brecht Bryssinck, Lena Bryssinck, Ingrid Casteleyn, Stief Desmet, Nele Huygens, Bram Soli
Technisch support: Vincent Tetaert
Productie: Margarita Production for SPIN
Co-productie: Beursschouwburg (B)
In samenwerking met: Campo (B), Vooruit (B), Kc BELGIE (B)
Met de steun van: de Vlaamse Overheid, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Provincie Oost-Vlaanderen