Works: Bernard Van Eeghem

why-o-me?

Een overzicht beeldend werk van Bernard Van Eeghem. Dat overzicht zit gevat in een Hippodamisch raster: horizontaal de as met de meest uiteenlopende disciplines, verticaal de as van de tijd, van vóór de geboorte tot na het geraamte.

Omdat van elke periode niet altijd werk beschikbaar blijkt of zelfs gewoonweg niet bestaat, zullen bepaalde items fictief en conceptueel worden ingevuld. Sommige vakgebieden zoals voeringstof, schoendozen, leestekens, schaakspelen, nylonkousen en andere losse onderdelen komen vrijwillig aan bod. En het is allemaal al gedaan, maar nu nog eens gretig opnieuw. Vanuit het strakke raster ontvouwt zich de schoonheid langs lijnen van ongeijkte geleidelijkheid. Zonder omkijken.