Works: Leentje Vandenbussche + PETER AERS, TIJS CEULEMANS

(MEDIUM)

LIGHT MEDIUM STRONG

LIGHT, MEDIUM en STRONG zijn aanvullende maar op zichzelf staande producties rond de dood. Ze maken deel uit van het traject X / Een oefening in verdwijnen, een intensief onderzoek omtrent het sterven in literatuur, wetenschap en ervaring. Het bracht makers Leentje Vandenbussche, Peter Aers en Tijs Ceulemans o.m. naar de palliatieve zorg, een crematieplaats in India en het sterfbed van een terminale zieke. Ze vertaalden hun ervaringen onder meer naar drie voorstellingen LIGHT, MEDIUM en STRONG die het publiek uitnodigen tot dialoog. De focus ligt bij de ene voorstelling op de intense beleving, bij een andere op een rationele analyse, maar alle drie zijn ze nieuwsgierig en vol compassie.

LIGHT is een confrontatie met het onvermogen een intens moment te delen, waarbij het publiek stille getuige is.
STRONG daarentegen is een veilige maar beklijvende ervaring.
MEDIUM balanceert tussen beide met zijn nuchtere kijk op de biologie van het lichaam.

LIGHT
Een one man show met Tijs Ceulemans in de hoofdrol. En een paar seconden.
Meer heeft de dood niet nodig. Meer krijgt hij niet.
Hij zoekt en tracht te vatten wat hem overkomt. Dat wat voor hem staat sowieso zal winnen.

MEDIUM
Hoe we ontstaan wordt beschouwd als basiskennis.
Hoe we doodgaan is dat helemaal niet.
Eén wachtkamer.
Vijf monologen.
Vijf doodsoorzaken die ons verdelen.
MEDIUM tracht het sterven te leren kennen. Want kennis is macht. Of net niet.

STRONG

STRONG is een ervaring.
Een veilige ruimte voor de dood. Voor u alleen.
STRONG oefent in het sterven. In het dwingende van de dood, het onomkeerbare.
Discreet en met kleine interventies wordt een ruimte en tijd gecreëerd die de toeschouwer zal begeleiden.
STRONG mag dan wel STRONG heten, de ervaring is even onschuldig als het kiezen voor een espresso i.p.v. een lungo.

www.oefeninginverdwijnen.be

Credits

LIGHT
Concept and Creation: Peter Aers, Tijs Ceulemans, Leentje Vandenbussche
Performer: Tijs Ceulemans
Dramaturgy: Tina Ameel
Coach: Johan Petit
Technique: Nico Vanderostyne
Production: Kc De Werf
Co-production: Kc BUDA, Kc Vrijstaat O
Executive producer: Mokum
With the support of the Flemish Community
The image is based on a photo of Thomas Dhanens

MEDIUM
Concept and Creation: Peter Aers, Tijs Ceulemans, Leentje Vandenbussche
Performers: Tina Ameel, Soetkin Demey, Paul Matthys, Paul Schrijvers, Tine Verhaert
Text: Tina Ameel
Scenography: Wim Cuyvers
Production: Kc BUDA
Co-production: Kc Vrijstaat O, Kc De Werf
Executive producer: Mokum
With the support of the Flemish Community

STRONG
Concept and Creation: Peter Aers, Tijs Ceulemans, Leentje Vandenbussche.
Dramaturgy: Tina Ameel
Technique scenography: Jelle Clarisse
Sound design: Sam Serruys
Technique: Henk Vandecaveye
Production: Kc Vrijstaat O
Co-production: Kc De Werf, Kc BUDA
Executive producer: Mokum
With the support of the Flemish Community

** Based on the project research of LIGHT, MEDIUM, STRONG, the book Dood in Fictie – Death in Fiction – has been published in 2013, which you can order here. **